Personuppgifter och Cookies

Sekretesspolicyn gällande personuppgifter beskriver tillvägagångssätten och villkoren enligt vilka MB Diffusion, som är det företag som publicerar webbplatserna Agriaffaires och MachineryZone, samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med den franska personuppgiftslagen. Sekretesspolicyns ändamål är att informera användarna om tillvägagångssätt och behandling av deras uppgifter, skyddsåtgärder som vidtagits samt om de rättigheter de har gällande behandlingen av deras uppgifter.

Definitioner:

”Uppgifter” innebär alla uppgifter som gäller en fysiskt person i enlighet med hur uppgifter av personlig karaktär definieras i paragraf 2 i franska personuppgiftslagen från den 6 januari 1978, nr 78-17.

”Information” innebär all information som inte är av personlig karaktär, gällande både fysiska och juridiska personer, så som definierat i paragraf 2 i franska personuppgiftslagen.

Insamling och ändamål med uppgifter och information:

Vi samlar in och använder oss av dina uppgifter för att skapa ditt användarkonto, erbjuda tjänster samt för att kunna utvärdera och förbättra våra tjänster.
Uppgifter som samlas in i samband med registreringen: när du skapar eller ändrar ett konto Agriaffaires, uppger du personuppgifter som namn, användarnamn, lösenord, mejl-adress samt alla andra uppgifter som lämnas i samband med registreringen. Dessa uppgifter förblir konfidentiella.

Personanpassning av våra tjänster:

Informationen och uppgifterna du lämnar gör det möjligt för oss att förbättra och personanpassa de tjänster vi erbjuder och den information vi skickar ut.

Uppgifter som samlas in på vår webbplats:

Vi samlar in och behandlar uppgifter om bland annat ditt namn, adress, mejl-adress, telefonnummer, yrke, IP-adress, inloggningsuppgifter och webbläsaruppgifter samt kommandohistorik.
Uppgifter som är obligatoriska anges med en stjärna. Vissa uppgifter samlas in automatiskt när du använder dig av webbplatsen.
Vi utför även besöksmätningar, vi mäter till exempel antalet visade sidor, antalet besök på webbplatsen, besökarnas aktivitet på webbplatsen samt deras återvändarfrekvens.

Ansvarig för behandling och mottagare av uppgifter:

Uppgifterna som samlas in på webbsidan Agriaffaires är enbart avsedda för MB diffusion SAS, det företag som publicerar webbplatserna Agriaffaires och MachineryZone. De kan överföras till dotterbolag inom koncernen MB diffusion SAS och till tjänsteleverantörer som MB Diffusion SAS använder sig av inom ramen av utförandet av tjänster och beställningar till exempel administration, utförande, bearbetning och betalning.

Dina rättigheter enligt den franska personuppgiftslagen:

MB Diffusion fäster stor vikt vid skydd av personlig integritet och skydd av personuppgifter. I enlighet med fransk lag nr 78-17 från den 6 januari 1978, gällande data, register och frihet (”Loi informatique et libertés”, motsv. Personuppgiftslagen), är denna webbplats samt all automatiserad behandling av namnuppgifter som utförs via denna webbplats anmälda till CNIL (”Commission nationale de l'informatique et des libertés”, motsv. Datainspektionen).
Webbplatsens kunder informeras om att de uppgifter som lämnas i webbplatsens olika formulär är nödvändiga för att MB Diffusion, som är ansvarig för behandlingen, ska kunna tillgodose kundens önskemål, samt behövs av administrativa och kommersiella skäl och eventuellt även för att delges till MB Diffusions tjänsteleverantörer i marknadsföringssyfte. I och med att en användare publicerar en annons på webbplatsen Agriaffaires och på partnerwebbplatser, godkänner användaren att hans/hennes kontaktuppgifter, såsom hans/hennes användarnamn, postadress, telefonnummer automatiskt publiceras i annonsen under rubriken säljare - Han/hon kan dock välja att dölja en del eller samtliga uppgifter genom att teckna den avgiftsbelagda tilläggstjänsten ”dölj kontaktuppgifter”. Användaren kan när som helst ändra sina uppgifter genom att kontakta kundservice på någon av dessa mejladresser: contact-fr@agriaffaires.com eller contact-fr@machineryzone.com. I enlighet med gällande fransk personuppgiftslag (”la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 Août 2004”), har du rätt att ta del av, rätta och invända dig mot personuppgifter som gäller dig själv. Det räcker att kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till följande adress service clientèle.
Oaktat ovan har MB Diffusion rätt att sprida icke namngiven global statistik och generell demografisk information gällande användaren och dennes aktivitet.
Kunden informeras om och samtycker till att hans/hennes personuppgifter får spridas inom EU, eller utanför EU inom ramen för vissa tjänster, till exempel flerkanalspublicering av annonser. MB Diffusion har legaliserat denna spridning genom anmälan hos CNIL (motsv. Datainspektionen), och genom att skriva under kontraktsenliga standardklausuler som garanterar en skyddsnivå av personuppgifter motsvarande gällande EU-lagstiftning.
Användaren av webbplatsen förpliktar sig att respektera föreskrifterna i lagen gällande data, register och frihet, överträdelser mot lagen är straffbelagda.
Användaren ska till exempel avhålla sig från att samla in eller på ett annat otillbörligt sätt använda sig av de namnuppgifter han/hon får tillgång till och ska i allra största allmänhet avhålla sig från all typ av handling som kan ses som en kränkning av personlig integritet eller rykte.


Delning och spridning av information: Vi sprider inte personuppgifter förutom i ett begränsat antal situationer, nämligen följande:

 • Ditt samtycke: vi sprider och delar dina uppgifter i enlighet med dina instruktioner, som till exempel när du accepterar att ta emot mejl från tredje part eller tjänsteleverantörer..

 • Tjänsteleverantörer och uppgiftssekretess: vi kan använda oss av tjänsteleverantörer för olika tjänster och utförande av vissa funktioner. Vi delar dina personuppgifter med dessa tjänsteleverantörer på villkor att de underkastar sig sekretesskrav motsvarande denna sekretessförklaring samt att de använder sig av dina personuppgifter i vårt namn och i enlighet med våra instruktioner.

Ändring av personuppgifter: Om du har registrerat dig som användare av våra tjänster, kan du ändra dina uppgifter genom att kontakta vår kundtjänst via vårt kontaktformulär.

Webbhotell: Uppgifter och information lagras på franskt territorium hos företaget SARL ASPSERVEUR vars huvudkontor har adressen: 785 voie Antiope, ZA Athélia III, 13600 - La Ciotat, Frankrike.

Lagringstid: Uppgifter och information lagras under hela användarkontots livslängd. När ett konto har sagts upp arkiveras uppgifterna under lagstadgad tid.

Ändring av denna policy: Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i sekretesspolicyn närhelst vi finner det lämpligt. Genom fortsatt inloggning eller utnyttjande av våra tjänster efter att dessa förändringar har trätt i kraft, accepterar du att du är bunden till villkoren som har formulerats i den nya sekretesspolicyn.


Vill du veta mera om cookies och hur de används? Vi rekommenderar följande webbplatser: http://www.allaboutcookies.org/fr/, http://www.youronlinechoices.com/fr/,http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies//,http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/

Cookies :

Liksom många andra webbplatser använder vi oss av ”cookies” och annan liknande teknik i syftet att granska användandet av webbplatsen och för att förbättra vårt tjänsteutbud. Agriaffaires och MachineryZone använder sig av cookies. Ett informationsband som informerar om denna användning kommer upp när du loggar in på webbplatserna för första gången, och ligger kvar tills du har klickat på det. Detta informationsband hänvisar till gällande sekretesspolicy. Vad man bör veta om användandet av cookies vid besök på webbplatser.

En cookie, vad är det?
En cookie är en textfil som placeras på den enhet du använder när du besöker en hemsida. Varje gång som du återbesöker webbplatsen, möjliggör cookien för webbplatsen att känna igen din enhet (dator, telefon, surfplatta etc...) och tillfälligt spara information om dina besök. Andra webbplatser kan även läsa cookien vid ditt besök. Flera olika typer av cookies kan användas vid varje besök.

Cookies gör det möjligt för en webbplats att personifiera din navigation på webbplatsen:

 • genom att visa viktiga navigationsinställningar
 • genom att påminna om användarens preferenser
 • genom att i största allmänhet förbättra användarens navigering
 • genom att begränsa antalet reklaminslag

 

Cookies på Agriaffaires och MachineryZone
Genom att fortsätta ditt besök på vår webbplats accepterar du att cookies placeras på din enhet. Dessa cookies är viktiga för att Agriaffaires och MachineryZone ska fungera tillfredställande. Du kan motsäga dig att Agriaffaires och MachineryZone placerar cookies på din enhet. För att motsäga dig användandet av cookies måste du ändra inställningarna i din webbläsare. Om du motsätter dig att Agriaffaires och MachineryZone placerar cookies på din enhet bör du vara medveten om att du förmodligen inte kommer att kunna använda dig av webbplatsernas samtliga funktioner på ett normalt sätt.Information om hur du ändrar inställningarna i din webbläsare finner du via följande länkar: ul>

 • Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR,
 • Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr,
 • Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies,
 • Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

 •  

  Agriaffaires och MachineryZone använder sig av följande cookiestandards:

  • Cookies som är speciella för webbplatsen: anonyma cookies, de gör det möjligt att surfa mellan webbplatsens olika sidor, att använda sig av funktioner och få tillgång till privata delar. Denna typ av cookie innehåller inga data som går att utnyttja i markandsföringssyfte. Om du motsätter dig användandet av dessa cookies, finns det risk att Agriaffaires och MachineryZone inte fungerar ordentligt.
  • Cookies från tredje part: anonyma cookies där vissa av dem möjliggör att surfa mellan webbplatser som publiceras av det företag som publicerar Agriaffaires och MachineryZone utan att behöva identifiera sig på nytt. De möjliggör även för Agriaffaires och MachineryZone att förbättra sina webbplatser genom att samla in navigationsuppgifter (detta möjliggör till exempel att veta vilka sidor som besöks mest på webbplatsen). Vissa av webbplatsens tjänsteleverantörer kan således placera anonyma cookies på din enhet när du besöker Agriaffaires och MachineryZone, för att till exempel kunna erbjuda dig innehåll anpassat efter dina intresseområden eller presentera kommersiella erbjudanden.

  Delning och spridning av information: Vi sprider inte personuppgifter förutom i ett begränsat antal situationer, nämligen följande:

  Ditt samtycke: vi sprider och delar dina uppgifter i enlighet med dina instruktioner, som till exempel när du accepterar att ta emot mejl från tredje part eller tjänsteleverantörer.

  Tjänsteleverantörer: vi kan använda oss av tjänsteleverantörer för olika tjänster och för utförandet av vissa funktioner. Vi delar dina personuppgifter med dessa tjänsteleverantörer på villkor att de underkastar sig sekretesskrav motsvarande denna sekretessförklaring samt att de använder sig av dina personuppgifter i vårt namn och i enlighet med våra instruktioner.

  Ändring av personuppgifter: Om du har registrerat dig som användare av våra tjänster, kan du ändra dina uppgifter genom att kontakta vår kundtjänst via vårt kontaktformulär.

  Lagringstid: Cookies lagras max 13 månader.

  Ändring av denna policy: Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar i vår policy rörande cookies närhelst vi finner det lämpligt. Genom fortsatt inloggning eller utnyttjande av våra tjänster efter att dessa förändringar har trätt i kraft, accepterar du att du är bunden till villkoren som har formulerats i den nya sekretesspolicyn.


  Vill du veta mera om cookies och hur de används? Vi rekommenderar följande webbplatser:http://www.allaboutcookies.org/fr/, http://www.youronlinechoices.com/fr/, http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ , http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/