Sekretesspolicy

För att du ska känna fullt förtroende när du använder tjänsten Agriaffaires, beskriver vi i denna Sekretesspolicy för personuppgifter de tillvägagångssätt och villkor enligt vilka MB Diffusion samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter.

I -Typ av uppgifter som samlas in


 • Uppgifter som du lämnar till oss

  Fält för uppgifter som är obligatoriska märks med en stjärna i formulären.

  Skapa ett konto

  När du skapar ett konto på Agriaffaires, måste du uppge följande uppgifter: land, verksamhet, kön, efternamn, förnamn, E-post, postadress, telefonnummer.

  Du kan även frivilligt lämna följande uppgifter: födelsedatum, foto, yrke.

  Om du köper krediter via ditt konto, kommer du att behöva uppge betalningsuppgifter (bankkortsnummer), dessa kommer att vara tillgängliga enbart för vår tjänsteleverantör för betalningar, som omfattas av säkerhetsnormen "PCI-DSS" (Payment Card Industry Data Security Standard). Vår tjänsteleverantör som agerar som underleverantör, har enbart tillgång till den information som är absolut nödvändig för utförandet av deras tjänster men har inte tillstånd att använda sig av dem för andra ändamål. Dessutom måste de behandla personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy och i enlighet med rådande lagstiftning angående skydd av personuppgifter.

  Annonsering

  När du lämnar in en annons till Agriaffaires, måste du lämna följande uppgifter: land, verksamhet, kön, efternamn, förnamn, E-post, postadress, telefonnummer. Du måste även uppge dina betalningsuppgifter (bankkortsnummer) för att betala annonskostnaden och dina publiceringsalternativ, som endast kommer att vara tillgängliga för vår tjänsteleverantör för betalningar som agerar i egenskap av underleverantör.

  Svara på en annons

  När du svarar på en annons, måste du uppge namn, adress, E-postadress, telefonnummer och land. Om du svarar på en platsannons kan du ladda upp ditt CV.

  Geolokaliserad sökning

  Genom att utnyttja funktionen “Utrustning i min närhet” på förstasidan på vår webbplats, accepterar du att dela dina platsuppgifter för att vi ska få fram ett resultat av din sökning av utrustning i ditt närområde.

  Kontakt med kundssupport eller vid anmälan

  När du tar kontakt med vår kundsupport, måste du uppge namn, verksamhet, land, E-post och telefonnummer. Du kan även uppge personuppgifter i ämnesfältet eller i meddelandetexten.
  När du anmäler en annons, måste du uppge din E-postadress och fylla i ett kommentarsfält.

  Transport:

  I samband med anbudsförfaranden för att erhålla offerter från de transportörer som vi samarbetar med, måste du uppge efternamn, förnamn, postadress, E-postadress, telefonnummer samt upphämtningsplats och leveransplats för transporten. Dessa uppgifter överförs till våra samarbetspartners för transporter för att de ska kunna upprätta en offert och svara på dina frågor.

  Expertutlåtanden:

  När du önskar erhålla ett expertutlåtande angående din utrustning, måste du uppge namn, postadress, E-postadress, telefonnummer och postadress. Dessa uppgifter överförs till vår samarbetspartner Peritia Services för att de ska kunna svara på din förfrågan om expertutlåtande.

  Finansiering:

  När du ansöker om finansiering av en utrustning, måste du uppge efternamn, förnamn, E-postadress, telefonnummer, faxnummer och postadress. Dessa uppgifter överförs till vår samarbetspartner Crédit Agricole, för att de ska kunna ta kontakt med dig och skicka dig ett individuellt utformat erbjudande för finansiering.

 • Uppgifter som vi samlar in automatiskt när du använder dig av våra tjänster

  Vi registrerar användaruppgifter när du går in på våra tjänster (eller använder dig av dem på något annat sätt), antingen på vår webbplats eller via våra appar, till exempel när du utför en sökning, när du svarar på eller publicerar annonser. Vi utför besöksmätningar, till exempel antalet besökta sidor, antalet besök på webbplatsen, besökarnas aktivitet på webbplatsen samt med vilken frekvens de återkommer. Vi använder oss av användarnamn och cookies samt av din IP-adress för att kunna identifiera dig och för att registrera din aktivitet.

  Vi kan även samla in tekniska uppgifter om din internetuppkoppling, din webbläsare och dina enheter.

II - Användning av dina personuppgifter


 • Grundat på tillämpningen av det avtal som binder oss, använder vi oss av dina personuppgifter för att erbjuda dig tjänster, som till exempel:

  • se till att din annons blir publicerad;
  • skapa och administrera ditt konto;
  • göra det möjligt för dig att läsa dina inkommande meddelanden och kontakta andra användare;
  • sälja och fakturera annonser till dig;
  • skicka E-post till dig angående ditt utnyttjande av våra tjänster;
  • svara på dina frågor till vår kundsupport;
  • förmedla kontakt till MB Diffusion:s servicepartners;
  • göra det möjligt för dig att dela en annons.
 • Grundat på vårt berättigade intresse, använder vi dina uppgifter för att:

  • utföra statistiska- och marknadsföringsanalyser för att få insikt i hur du använder dig av våra tjänster;
  • erbjuda ett individuellt anpassat innehåll och förbättra din användarupplevelse;
  • informera om affärserbjudanden och/eller kampanjer, enbart från MB Diffusion och enbart gällande tjänsten Agriaffaires;
  • bekämpa bedrägerier.
 • Grundat på vårt berättigade intresse använder vi oss även av dina personuppgifter för individuellt anpassad reklam på vår webbplats, vi kan komma att individuellt anpassa reklamen med hjälp av följande uppgifter, i kombination eller separat:

  • uppgifter som har erhållits genom användandet av våra tjänster (annonskategorer som har besökts)
  • användarnamn och tekniska uppgifter enligt föregående paragraf som vi samlar in via cookies och spårare.

  Vi kan, med ditt medgivande:

  • att lokalisera dig för att kunna visa erbjudanden från annonsörer i din närhet.
  • dela dina personuppgifter med registeransvarig för våra reklamleverantörer, för att individuellt kunna anpassa vår reklam på vår webbplats eller på tredje parts webbplats.
   Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke. Om du klickar på reklam kan annonsören dock få reda på att du har besökt sidan där du klickade.
  • skicka affärserbjudanden och/eller kampanjer från tredje part, men enbart efter att ha fått ditt samtycke i form av svar på ett meddelande från MB Diffusion där vi erbjuder dig att ta del av erbjudanden från tredje part.
   Ingen databas-försäljning görs av MB Diffusion till tredje part.
  • skicka dina kontaktuppgifter till vissa av våra samarbetspartners i samband med att du söker finansiering, expertutlåtande eller transport.

  Slutligen är det möjligt att vi behandlar dina uppgifter i bevissyfte inom ramen för våra lagstadgade skyldigheter.

III - Uppgiftsmottagare


De uppgifter som vi samlar in är tillgängliga för våra servicepartners, i egenskap av underleverantörer, när de administrativt eller tekniskt medverkar till att utföra de tjänster som omnämns ovan (webbhotelltjänster, betalningstjänster, reklamteknologi m.m.). Inom denna ram, kan uppgifter som vi samlar in komma att överföras till länder utanför EU. I sådana fall kommer vi att försäkra oss om att denna överföring sker till länder som är kända för att erbjuda ett relevant skydd av personuppgifter, eller i vart fall baserade på lämpliga lagliga garantier.

För att respektera våra lagstadgade skyldigheter kan dina personuppgifter även komma att överföras till behöriga administrativa myndigheter och domstolar men enbart efter en rättslig begäran.

Vissa av de aktörer vi anlitar kan tänkas samla in uppgifter och har då rollen som personuppgiftsansvarig: det gäller våra tjänsteleverantörer för reklam som finns listade här.

När du ansöker om expertisutlåtande, finansiering eller transport hos någon av våra tjänsteleverantörer via ett online-forumulär på vår webbplats, kommer dina kontaktuppgifter att överföras till en eller flera av våra tjänstleverantörer (beroende på vilka kriterier du har uppgett). Du hittar listan över våra tjänsteleverantörer för transport här, expertise, finansiering.

När du svarar på en annons kommer dina kontaktuppgifter att överföras till registeransvarig hos annonsören.

IV - Registeransvarig


MB Diffusion, registrerat på RCS i Evry i Frankrike under nummer SIREN 432 552 966, med huvudsäte på adressen 98 Allée des Champs Elysées, 91080 Courcouronnes i Frankrike, representerat av Olivier Eudes-Flavier i egenskap av VD, är registeransvarigt för insamlade uppgifter på tjänsten Agriaffaires.

MB Diffusion:s moderbolag Schibsted France medverkar till att företaget kan nå sina mål genom en administrativ samverkan (juridik, bokföring m.m.) och en teknisk samverkan (analysverktyg) och är därigenom också registeransvarigt.

V - Lagringsperiod


Lagringsperioden för dina personuppgifter varierar beroende på ändamålet med insamlingen:

 • Kunduppgifter (identitet, elektroniska kontaktuppgifter, användarhistorik för tjänster) lagras i 3 år efter avslutad affärsrelation;
 • Platsuppgifterna sparas inte längre än vad som krävs för att kunna utföra din geolokaliserade annonssökning.
 • Uppgifter som är relaterade till ditt konto och dina annonser lagras i 5 år efter radering och detta enbart av bevisskäl;
 • Bokföringsdokument och verifikationer lagras i 10 år för att tjäna som bokföringsbevis;
 • Uppgifter som är relaterade till ditt bankkort lagras av vår leverantör av betalningstjänster tills betalningen är utförd i sin helhet, och av bevisskäl i händelse av reklamation i 13 månader, eller 15 månader om det rör sig om ett kreditkort;
  Kryptogrammet på ditt kort lagras enbart under den tid som är nödvändig för att genomföra varje transaktion.
 • Uppgifter som kan antas utkrävas på rättslig begäran (inloggningsuppgifter, identitet, kontaktuppgifter, uppgifter relaterade till banktransaktioner) lagras i 12 månader efter insamling.

VI - Dina rättigheter


I enlighet med regelverk gällande personuppgifter, innehar du följande rättigheter rörande dina egna personuppgifter:

 • Åtkomst: din rätt att få en bekräftelse på om uppgifter rörande dig behandlas eller inte, och om så är fallet, rätt att ta del av dessa uppgifter;
 • Korrigering: din rätt att utan dröjsmål få oriktiga uppgifter korrigerade, eller kompletterade när de är ofullständiga;
 • Radering/Borttagning: din rätt att utan dröjsmål få dina uppgifter raderade, utan att detta kan inverka på våra skyldigheter eller andra absoluta krav på lagring;
 • Begränsning: din rätt att få till stånd en begränsad behandling av dina personuppgifter om du opponerar dig mot behandling, om du bestrider exaktheten i dina uppgifter, om du tror att behandlingen är olovlig eller om du har behov av uppgifterna för att kunna fastställa, utöva eller försvara dina rättigheter i domstol;
 • Opponering: din rätt att när som helst opponera dig mot behandling av dina uppgifter av MB Diffusion, förutom när MB Diffusion har befogade eller tvingande skäl. Du kan även opponera dig mot behandling av dina uppgifter när avsikten är att utföra marknadsprospektering;
 • Portabilitet: din rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och interoperabelt format, samt att du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan vårt motsättande;
 • Du har rätt att inte utsättas för beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling av dina uppgifter och som får juridiska konsekvenser för dig eller på annat sätt påverkar dig, förutom då ett sådant beslut är nödvändigt för att kunna sluta eller verkställa ett avtal, eller när det är tillåtet i lag;
 • Du har rätt att framföra klagomål till en kontrollerande myndighet;
 • Du har rätt att ge instruktioner i händelse av dödsfall, angående hantering av dina personuppgifter.

Du kan när som helst ändra dina personuppgifter på ditt användarkonto. Det gör du enkelt genom att gå in på ditt konto och klicka på fliken "Min Profil".

Du kan utnyttja din rätt att bli bortglömd, till portabilitet och till åtkomst, gå till fliken "Min profil" i ditt användarkonto. För att utnyttja dina andra rättigheter ber vi dig kontakta vår kundsupport.

Du kan även uppge dina val angående vårt användande av cookies genom att klicka här.

VII - Uppgiftsskyddsombud


Schibsted France, där MB Diffusion är dotterbolag, har utsett ett uppgiftsskyddsombud som kan nås via E-post: fr.privacy+mb-diffusion@schibsted.com eller på postadress: Schibsted France, le délégué à la protection des données, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris, Frankrike.

VIII - Säkerhet för dina uppgifter


Vi skyddar vår information med hjälp av anpassade tekniska och organisatoriska åtgärder för att kunna garantera en säkerhetsnivå som motsvarar risken. Våra skyddsåtgärder inbegriper bland annat brandväggar, fysiska kontroller för tillgång till våra databascentraler och kontroller av tillstånd att ta del av information.

Cookies :

MB Diffusion vill informera dig på ett tydligt och uppriktigt sätt om användandet av cookies när du besöker vår webbplats eller våra appar.

I - En cookie, vad är det?

En cookie är en textfil som lagras på hårddisken på din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon) via din webbläsares program i samband med att du besöker en online-tjänst.
Detta betyder att en cookie www.agriaffaires.se sänds till oss varje gång du öppnar en sida på vår webbplats via din dator eller din mobila enhet. Cookies som registreras av oss eller tredje part när du besöker vår webbplats eller våra appar känner inte igen dig personligen som individ, men känner till de enheter som du använder dig av. En cookie kan inte lagra några känsliga personuppgifter men ger en information om ditt besök på så sätt att dina enheter kommer att kännas igen vid ett senare tillfälle.
En cookie förorsakar ingen skada på dina enheter men möjliggör till exempel memorering av dina preferenser, förifyllning av vissa fält samt att anpassa innehållet i våra tjänster.
Du bestämmer själv om du vill att cookies ska lagras i din enhet och du kan enkelt kontrollera hur cookies registreras. För att ta del av specifik information angående hanteringen och kontrollen av cookies, hänvisar vi till rubriken ”Dina val gällande cookies”.

II - Cookies som används av MB Diffusion

1. Funktionella cookies

De funktionella cookies som vi placerar gör det möjligt för oss att:

Dessa cookies lagras i 13 månader.

2. Analyscookies

De analyscookies som vi använder oss av gör det möjligt för oss att få bättre kunskap om våra webbplatser och appar och förbättra användandet genom att ta fram statistik och besöks- och användarvolymer (rubriker och innehåll som har besökts, användarresa...).

Dessa cookies lagras i 13 månader.

3. Cookies för riktad reklam

När du besöker Agriaffaires, är det möjligt att vi placerar cookies i din dator i syfte att skapa en användarprofil och för att du ska kunna ta del av riktad reklam, som är relevant för dig och dina intresseområden, på vår webbplats, så som det beskrivs i vår Sekretesspolicy.

Cookies för riktad reklam används även för:

Livslängden på våra cookies för riktad reklam är 60 dagar.

III - Våra samarbetspartners cookies

Cookies kan placeras i din webbläsare, med ditt medgivande, av våra samarbetspartners, de agerar då som registeransvariga. Detta kallas för tredjepartscookies.

Detta är fallet:

MB Diffusion styr inte över cookies från våra samarbetspartners och har varken kontroll över eller ansvar för dessa cookies eller för användandet av de uppgifter som samlas in via dem. Vi råder dig att ta del av de här företagens egna policies angående cookies.

Ta del av listan över våra samarbetspartners och kontrollera om de placerar cookies i din webbläsare genom att klicka här.

IV - Ditt val när det gäller cookies

Du kan när som helst göra nya val eller ändra dina val gällande cookies, genom att följa instruktionerna nedan :

Andra värdefulla källor

Information om cookies och de val du kan göra hittar du på följande webbplatser:

Du är även välkommen att ta kontakt med oss om du har en fråga eller begäran gällande de cookies som placeras på vår webbplats eller gällande riktad reklam, genom att klicka på denna länk.